Планиране: Твойте цели, S.M.A.R.T ли са ?

СПЕЦИФИЧНА: Има начало, среда и край. Как изглежда постигната цел? Имаш ли пример за такава постигната цел? Как ще знаеш че е реализирана?

ИЗМЕРИМА: "Да имам 60 нови абоната до 6 месеца за моят блог." "Да увелича бизнеса си с по 1 магазин на година "

ПОСТИЖИМА: "С това което знам относно нивото си, нишата, ресурсите,времето на разположение ( вижте фактори К.О.В.Е.Ц), реално постижима ли е?

РЕЛЕВАНТНА: Нещо което има смисъл за теб, за бизнеса ти, за фирмата за която работиш. Задай си въпроса: "Къде е връзката меьду тази цел и главните ми цели,планове за живота или следвашите 5 години?"

ВРЕМЕВО ИЗМЕРИМО: Колко време ще отнеме точно. Например:"Да сертифицирам като Фризъор и да запояна работа до 15ти Откомври 2019г."