Въведение : Модул 1 Урок 1

Планът дава смисъл на твоя ден, седмица, месец и година. Ако искаш гарантиран растеж до пълния си потенциал, имаш нужда от план - нещо стратегическо и специфично с времеви параметри в календара ти. Разбира се, ако планът ти за днешния ден е почивка, гледай да го следваш максимално без отклонения.

Нали няма съвършен план?

Зависи 🙂

Като стартираш, няма да имаш абсолютно всеки детайл. Рядко се случва така. Изграждане на и работа по плана ще те водят до детайлите.
Практическият опит показва, че повечето от нас рядко знаем всичко отначалото.
Но дори да не е съвършен планът, ако си изяснил до някаква степен целите си, ще научиш много и животът ти ще се движи напред.

Има много планове, които не са били реализирани. Факт е. Но това не е извинение да няма план. Планът  още повече ще гарантира успех и ще намали рисковете драстично. Ако човек се провали в това да планира, планира да се провали.

Много неща, които хора наричат провал когато някой е дръзнал да реализира целите си не съвсем успешно, всъщност са провал. Този човек е научил нещо, докато другия от страх стои на същото място.

Ако човек няма видение и някакъв план и не се стреми към нещо, годините минават и си остава на същото място, надявайки се нещо да се промени.
Разбира се, важно е да се изясни дали планът ти си струва преследването. Ето защо системата “Откриване, Планиране и Изпълнение на целите” ти помага да извлечеш най-доброто от процеса.

Целите и плановете могат да се променят. Това е част от живота. Но най-важното е, че ти самият се променяш и растеш. Затова, недей да се притесняваш, че всичко няма да върви точно по всеки детайл на плана. Тук е нужно да сме гъвкави с изпълнението на плана си.

След 6 месеца или 1-2 години можеш да имаш малко по-различен и може би по-мащабен план, понеже си открил нови неща по пътя.
Някой е казал, че ако човек ще инвестира един час на ден върху една тема или занимание за 5 години, той ще стане експерт по темата.
Това ми се е случвало като обучител чрез водене на обучения. Имам над 10 години и стотици хиляди часове опит. 

Когато имаме дисциплината да направим растежа ежедневно преживяване, можем да стигнем далеч.  Работата по даден план помага на растежа и на фокуса ни. Помага ни да станем професионалисти. Планът ти ще определи фокуса ти-кои хора, колко време, какви ресурси, какви фактори ще влияят над реализацията на дадена цел.

Продължаваме към важни фактори в планирането: Качество, Обхват, Време, Цена ( К.О.В.Е.Ц)

К-О-В-Е-Ц 1