Какво предлага програмата?

Получаваш: Онлайн Уъркшоп + Достъп до онлайн система и
4 Coaching сесии за 12те седмици на практичната част

 1. Избираш подходящ ден и час за самия уъркшоп от бутона вляво.

 2. Урежда се плащане

 3. Потвърждава се резервирания ден на уъркшопа.
  (В деня на уъркшопа уточняваме допълнителните сесии.)

1

Откриване и изясняване на целите

Теми под Откриване/Изясняване на целите

 1. Основни мисловни навици
 2. Видове цели
 3. Инструменти за изяснение на целите

 4. Работа със “Стейкхолдери” или заинтересовани страни

 5. Ревизия на списъка с цели

2

Планиране на целите

Теми под Планиране на цели

 1. Основи на планирането и 3 критични фактора, които да вземеш предвид.

 2. Балансиране на тези фактори

 3. Стъпки в процеса на планиране

 4. Инструменти за планиране

 5. Оценяване на рискове

 6. Мисловни карти

 7. Тестване на плана преди изпълнение

3

Изпълнение на целите

Теми под Изпълнение на цели

 1. Проверка на целите и плана от предишните части

 2. Работа с мисловните карти от предишната част

 3. Важни стъпки в процеса на изпълнение

 4. Напасване на изпълним план с ежедневието 

 5. Гемифициране на изпълним план

 6. Система за отчетност

Добре! Как се регистрира/плаща?

Избираш подходящ ден и час за самия уъркшоп

Избираш опция за плащане

Потвърждава се резервирания ден на уъркшопа

Получаваш подготвителни имейли преди уъркшопа

Самия Уъркшоп и фиксиране на датите за месечните сесии