Изпълнение: Трета Част

3

Изпълнение на целите

Темите под изпълнението на цели

  1. Тестване на Плана

  2. Пасването на Плана с Ежедневието

  3. Стесняване на фокуса

  4. Лостове на изпълнение

  5. Гамифициране и отчетност

  6. Седмични и месечни инструменти за отчет

  7. Поглед на цялостната картина от трите части на програмата до тук

There are no modules in this training course.