1

Откриване и изясняване на целите

Теми:

  1. Връзката между целите, растежа и бъдещето
  2. Създаване на първоначален списък с цели
  3. Инструменти за измерване на целите
  4. Пренаписване на целите
  5. Преглед и обсъждане на финалния списък
Откриване/Изяснение на важни цели
Модули и уроци за тази част
Module 1 5 Основни Неща
Тези 5 основни принципа формират необходимия начин на мислене, за да постигнеш успех през целия курс и програма.
Unit 1 Модул 1 Урок 1 : Основни принципи за тази програма
Unit 2 Откриване на цели – Модул 1 Урок 2 : Какво искам от живота?
Module 2 Как се открива важни цели?
Започваме да групираме целите си според три времеви категории
Unit 1 Откриване/Изясняване на целите -Модул 2 Урок 1: Подготовка за списък със цели
Unit 2 Откриване/Изяснение на целите- Модул 2 Урок 2 Упражнение 1а
Module 3 Откриване и изясняване на цели: Модул 3
Модул 3 в Изяснение на целите
Unit 1 Откриване/Изяснение на целите- Модул 3 Урок 1 Упражнение 1б
Unit 2 Откриване на цели - Модул 3 Урок 2 : "Стейкхолдери" Упражнение 2
Module 4 Откриване и изясняване на цели: Ревзия на Целите от Първата Част
Модул 4 в изяснение на целите
Unit 1 Откриване и изясняване на цели: Ревзия на Целите от Първата Част - Модул 4