1

Откриване и изясняване на целите

Какво ще научиш:

  1. Връзката между целите, растежа и бъдещето
  2. Създаване на първоначален списък с цели
  3. Инструменти за измерване на целите
  4. Пренаписване на целите
  5. Преглед и обсъждане на финалния списък
Shopping Basket